Taluloomad

Tagavälja Talus elavad peale pererahva ka mitmed loomariigi esindajad. Tagavälja Talu loomaelanikeks on hetkel: lehmad, veised, vasikad, hobused, lambad, kanad, kuked, pardid, koerad ja kassid. Naaberelanikeks ja lähiümbruses elavad mitmed metsloomad, kes ennast ka vahel eemalt uudistada lubavad.

_