Üritused

Oma külalistele soovime tutvustada erinevaid rahvakalendri
tähtpäevi ning nende tähistamisega seotud rahvapärimust,
kombestikku ning uskumusi.

Kindlasti soovime näidata külalistele põllu harimist ning vilja
teekonda, põllult koristamisest kuni leiva küpsetamiseni.

Eriti meeldib meile suhelda lastega, tutvustada neile talu elu
ning talu loomi. Loomadele saab teha pai ja kindlasti saab
proovida ka hobusega sõitu.

Tähistame rahvakalendritähtpäevi ja korraldame
vastavaid grupiüritusi lasteaia ja koolilastele.
Samuti korraldame vahvaid perepäevi Tagaväljal.

_

_

_